Lygos apdovanojimai
Pražangos
2024-04-21 Techninė pražanga
2024-04-20 Techninė pražanga
2024-04-20 Techninė pražanga
2024-04-13 Techninė pražanga
2024-04-13 Techninė pražanga
Nuobaudos komandoms

Joniškio SK Vieningi
2024-04-20 Techninė pražanga

LIVESTATS ARCHYVAS

2023-2024 metų sezonas

Spalio 21 d., šeštadienis
Joniškio SK Vieningi – Trakiškio RomeoGYM
Mosėdžio Mosėdis – Šiaulių KA Pergalė
Akmenės Akmenė 35+ – Akademijos VDU ŽŪA 35+
Baisogalos Auridana – Vel
žio GlassBaltic
Traki
škio Akmenys 35+ – Trakų FA(S)T 35+
Rietavo Rietavas
 35+ – Užpalių Užpaliai 35+
Kavarsko Kavarskas –
Šilalės Pegasas
Kupiškio BC Devold – Rokiškio Entuziastai
Pajūrio Jūra – Raguvos Kvieta

Spalio 27 d., penktadienis
Trakiškio RomeoGYM – Velžio BC Velžys

Spalio 28 d., šeštadienis
Akmenės Akmenė 35+ – Trakiškio Akmenys 35+
Akademijos VDU
ŽŪA 35+ – Užpalių Užpaliai 35+
Vel
žio Velžys 35+ – Trakų FA(S)T 35+
Dembavos Rezus 35+ – Rietavo Rietavas
35+
Roki
škio Entuziastai – Kavarsko Kavarskas
Šilalės Pegasas – Joniškio SK Vieningi
Raguvos Kvieta – Mosėdžio Mosėdis
Šiaulių KA Pergalė – Baisogalos Auridana
Velžio GlassBaltic – Verpenos Drangė

Lapkričio 4 d., šeštadienis
Kavarsko Kavarskas – Velžio BC Velžys
Šilalės Pegasas – Kupiškio BC Devold Kupiškis

Lapkričio 5 d., sekmadienis
Mos
ėdžio Mosėdis – Verpenos Drangė (protokolas)

Lapkričio 10 d., penktadienis
Traki
škio Akmenys 35+ – Dembavos Rezus 35+

Lapkričio 11 d., šeštadienis
Trakų FA(S)T 35+ – Akmenės Akmenė 35+
U
žpalių Užpaliai 35+ – Velžio Velžys 35+
Rietavo Rietavas
35+ - Akademijos VDU ŽŪA 35+
Paj
ūrio Jūra – Velžio GlassBaltic
Raguvos Kvieta – Šiaulių KA Pergalė
Kupiškio BC Devold – Trakiškio RomeoGYM
Rokiškio Entuziastai – Šilalės Pegasas

Lapkričio 18 d., šeštadienis
Užpalių Užpaliai
35+ – Trakiškio Akmenys 35+
Vel
žio Velžys 35+ – Rietavo Rietavas 35+
Velžio BC Velžys – Joniškio SK Vieningi
Trakiškio RomeoGYM – Kavarsko Kavarskas
Akmenės Akmenė 35+ – Dembavos Rezus 35+
Trak
ų FA(S)T 35+ – Akademijos VDU ŽŪA 35+
Šiaulių KA Pergalė – Pajūrio Jūra
Verpenos Drangė – Baisogalos Auridana

Lapkričio 24 d., penktadienis
Tra
kiškio Akmenys 35+ – Velžio Velžys 35+

Lapkričio 25 d., šeštadienis
Akademijos VDU ŽŪA 35+ – Dembavos Rezus 35+
Rietavo Rietavas
35+ – Akmenės Akmenė 35+
Trak
ų FA(S)T 35+ – Užpalių Užpaliai 35+
Kup
iškio BC Devold – Joniškio SK Vieningi
Rokiškio Entuziastai – Velžio BC Velžys
Šilalės Pegasas – Trakiškio RomeoGYM
Pajūrio Jūra – Baisogalos Auridana
Raguvos Kvieta – Verpenos Drangė
Šiaulių KA Pergalė – Velžio GlassBaltic

Gruodžio 1 d., penktadienis
Traki
škio RomeoGYM – Rokiškio Entuziastai

Gruodžio 2 d., šeštadienis
Rietavo Rietavas 35+ – Trakiškio Akmenys 35+
Vel
žio Velžys 35+ – Akademijos VDU ŽŪA 35+
Dembavos Rezus 35+ – Trakų FA(S)T 35+
Velžio Velžys– Kupiškio BC Devold
Joniškio SK Vieningi – Kavarsko Kavarskas
Velžio GlassBaltic – Raguvos Kvieta

Gruodžio 3 d., sekmadienis
Verpenos Drang
ė – Pajūrio Jūra

Gruodžio 5 d., antradienis
Dembavos Rezus 35+ – Velžio Velžys 35+

Gruodžio 9 d., šeštadienis
Akmenės Akmenė 35+ – Užpalių Užpaliai 35+

Gruodžio 16 d., šeštadienis
Užpalių Užpaliai 35+ – Dembavos Rezus 35+
Vel
žio Velžys 35+ – Akmenės Akmenė 35+
Akademijos VDU
ŽŪA 35+ – Trakiškio Akmenys 35+
Trak
ų FA(S)T 35+ – Rietavo Rietavas 35+
Vel
žio BC Velžys – Šilalės Pegasas
Joniškio SK Vieningi – Rokiškio Entuziastai
Kavarsko Kavarskas – Kupiškio BC Devold
Verpenos Drangė – Šiaulių KA Pergalė
Baisogalos Auridana – Raguvos Kvieta

Sausio 6 d., šeštadienis
Joniškio SK Vieningi – Šilalės Pegasas
Velžio Velžys 35+ – Dembavos Rezus 35+
Velžio BC Velžys – Trakiškio RomeoGYM
Velžio GlassBaltic – Šiaulių KA Pergalė
Kavarsko Kavarskas – Rokiškio Entuziastai
Užpalių Užpaliai
35+ – Rietavo Plungės lagūna 35+
Baisogalos Auridana – Paj
ūrio Jūra
Verpenos Drangė – Raguvos Kvieta
Akademijos VDU ŽŪA
35+ – Akmenės Akmenė 35+
Trak
ų FA(S)T 35+ – Trakiškio Akmenys 35+

Sausio 13 d., šeštadienis
Rietavo Plungės lagūna 35+ – Dembavos Rezus 35+
Trak
ų FA(S)T
35+ – Velžio Velžys 35+
U
žpalių Užpaliai 35+ – Akademijos VDU
ŽŪA 35+
Traki
škio RomeoGYM – Joniškio SK Vieningi

Tra
kiškio Akmenys 35+ – Akmenės Akmenė
35+

Sausio 20 d., šeštadienis
Šilalės Pegasas – Kavarsko Kavarskas
Rokiškio Entuziastai – Kupiškio BC Devold
Šiaulių KA Pergalė – Raguvos Kvieta
Baisogalos Auridana – Verpenos Drangė
Velžio GlassBaltic – Pajūrio Jūra

Sausio 27 d., šeštadienis
Velžio Velžys 35+ – Užpalių Užpaliai 35+
Trakiškio RomeoGYM – Kupiškio BC Devold

Velžio BC Velžys – Kavarsko Kavarskas
Dembavos Rezus 35+ – Trakiškio Akmenys 35+
Šilalės Pegasas – Rokiškio Entuziastai
Akmenės Akmenė
35+ – Trakų FA(S)T 35+
Akademijos VDU
ŽŪA 35+ – Rietavo Plungės lagūna 35+

Vasario 3 d., šeštadienis
Šiaulių KA Pergalė – Verpenos Drangė
Raguvos Kvieta – Pajūrio Jūra
Ve
lžio GlassBaltic – Baisogalos Auridana
Kupiškio BC Devold – Šilalės Pegasas
Kavarsko Kavarskas – Trakiškio RomeoGYM
Joniškio SK Vieningi – Velžio BC Velžys
Akmenės Akmenė 35+ – Rietavo Plungės lagūna 35+

Vasario 10 d., šeštadienis
Joniškio SK Vieningi – Kupiškio BC Devold
Velžio BC Velžys – Rokiškio Entuziastai
Dembavos Rezus 35+ – Akmen
ės Akmenė 35+
Trakiškio RomeoGYM – Šilalės Pegasas
Rietavo Plungės lagūna 35+ – Vel
žio Velžys 35+
Akademijos VDU
ŽŪA 35+ – Trakų FA(S)T 35+

Vasario 16 d., penktadienis
Kavarsko Kavarskas – Joniškio SK Vieningi

Vasario 17 d., šeštadienis
Baisogalos Auridana – Šiaulių KA Pergalė
Pajūrio Jūra – Verpenos Drangė
Rokiškio Entuziastai – Trakiškio RomeoGYM
Kupiškio BC Devold – Velžio BC Velžys
Velžio Velžys 35+ – Trakiškio Akmenys 35+
Dembavos Rezus 35+ – Akademijos VDU
ŽŪA 35+
Raguvos Kvieta – Velžio GlassBaltic
U
žpalių Užpaliai 35+ – Trakų FA(S)T 35+

Vasario 24 d., šeštadienis
Verpenos Drangė – Velžio GlassBaltic
Raguvos Kvieta – Baisogalos Auridana
Pajū
rio Jūra – Šiaulių KA Pergalė
Šilalės Pegasas – Velžio BC Velžys
Rokiškio Entuziastai – Joniškio SK Vieningi
Kupi
škio BC Devold – Kavarsko Kavarskas

Vasario 25 d., sekmadienis
Trakiškio Akmenys 35+ – Užpalių Užpaliai 35+

Kovo 2 d., šeštadienis
Trakiškio Akmenys
35+ – Rietavo Plungės lagūna 35+
Akademijos VDU
ŽŪA 35+ – Velžio Velžys 35+
U
žpalių Užpaliai 35+ – Akmenės Akmenė 35+
Tra
kų FA(S)T 35+ – Dembavos Rezus 35+
Šiaulių KA Pergalė – RaguvosKvieta
Trakiškio RomeoGYM – Verpenos Drangė
Joni
škio SK Vieningi – Rokiškio Entuziastai
Velžio BC Velžys – Šilalės Pegasas

Kovo 9 d., šeštadienis
Dembavos Rezus
35+ – Užpalių Užpaliai 35+
Akmen
ės Akmenė 35+ – Velžio Velžys 35+
Rietavo Plungės lagūna 35+ – Tra
kų FA(S)T 35+
Kavarsko Kavarskas – Velžio GlassBaltic
Verpenos Drangė – Trakiškio RomeoGYM
Roki
škio Entuziastai – Joniškio SK Vieningi
Šilalės Pegasas – Velžio BC Velžys

Kovo 10 d., sekmadienis
Trakiškio Akmenys 35+ – Akademijos VDU ŽŪA 35+
Raguvos Kvieta – Šiaulių KA Pergalė

Kovo 13 d., trečiadienis
Velžio GlassBaltic – Kavarsko Kavarskas

Kovo 16 d., šeštadienis
Velžio BC Velžys – Šilalės Pegasas
Trakų FA(S)T 35+ – Rietavo Plungės lagūna 35+
Akmen
ės Akmenė 35+ – Trakiškio Akmenys 35+
Dembavos Rezus 35+ – Akademijos VDU ŽŪA 35+

Kovo 21 d., ketvirtadienis
Užpalių Užpaliai 35+ – Velžio Velžys 35+

Kovo 22 d., penktadienis
Ukmergės SC U9 - Rokiškio KKSC U9
Biržų KKSC U9 - Utenos DSC U9

Kovo 23 d., šeštadienis
Šiaulių KA Pergalė – JoniškioSK Vieningi
Baisogalos Auridana – Velžio BC Velžys
Pajūrio Jūra – Kupiškio BC Devold
Velžio GlassBaltic – Verpenos Drangė
Rietavo Plungės lagūna35+ – Trakų FA(S)T 35+
Traki
škio Akmenys 35+ – Akmenės Akmenė 35+
Kavarsko Kavarskas – Šilalės Pegasas
Trakiškio RomeoGYM – Rokiškio Entuziastai

Kovo 24 d., sekmadienis
Akademijos VDU ŽŪA 35+ – Dembavos Rezus 35+

Kovo 26 d., antradienis
Velžio Velžys 35+ – Užpalių Užpaliai 35+

Balandžio 6 d., šeštadienis
Šilalės Pegasas – Kavarsko Kavarskas
Rokiškio Entuziastai – Trakiškio RomeoGYM

Velžio BC Velžys – Baisogalos Auridana
Kupiškio BC Devold – Pajūrio Jūra

Verpenos Drangė – Velžio GlassBaltic

Dembavos Rezus 35+ –Akademijos VDU ŽŪA 35+
Joniškio SK Vieningi  Šiaulių KA Pergalė

Balandžio 12 d., penktadienis
Pajūrio Jūra – Velžio BCVelžys
Širvintų SC U11 – Biržų KKSC U11
Švenčionių SC U11 – Pakruojo SC U11
Rokiškio KKSC U11 – Pasvalio SM U11
Utenos DSC U11 – Visagino KM U11

Balandžio 13 d., šeštadienis
Užpalių Užpaliai 35+ – Dembavos Rezus 35+
Šiaulių KA Pergalė – Velžio GlassBaltic
Baisogalos Auridana – Kupiškio BC Devold
Akmenės Akmenė 35+ – Trakiškio Akmenys 35+

Balandžio 14 d., sekmadienis
Verpenos Drangė – Joniškio SK Vieningi

Balandžio 20 d., šeštadienis
Trakiškio Akmenys 35+ – Rietavo Plungės lagūna 35+
Šilalės Pegasas – Rokiškio Entuziastai
Kavarsko Kavarskas – Trakiškio RomeoGYM
Akmenės Akmenė 35+ – Trakų FA(S)T 35+
Joniškio SK Vieningi – Verpenos Drangė
Velžio BC Velžys – Pajūrio Jūra
Velžio GlassBaltic – Šiaulių KA Pergalė

Balandžio 21 d., sekmadienis
Kupiškio BC Devold – Baisogalos Auridana

Balandžio 26 d., penktadienis
Velžio GlassBaltic – Kupiškio BC Devold

Balandžio 27 d., šeštadienis
Pajūrio Jūra – Joniškio SK Vieningi
Velžio BC Velžys – Verpenos Drangė